หน้าแรก ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ปฏิทินกิจกรรม


วันที่รายละเอียด
21 พ.ค. 2561 Phone interview กับ Money Channel
25 เม.ย. 2561 พบปะนักลงทุน จากสถาบันหลักทรัพย์ อาร์ เอส บี (ประเทศไทย)
19 เม.ย. 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2018 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
3 เม.ย. 2561 พบปะนักลงทุน จากสถาบันหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย)
20 มี.ค. 2561 พบปะกับนักเรียนการลงทุน CSI จากมหาวิทยาลัยรังสิต
14 มี.ค. 2561 พบปะนักลงทุน จากสถาบันหลักทรัพย์กสิกรไทย
8 มี.ค. 2561 Roadshow กับบมจ. หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) ที่ Grand Hyatt Erawan
5 มี.ค. 2561 พบปะนักลงทุน สถาบัน บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย)
27 ก.พ. 2561 Roadshow ที่บลจ. เค จี ไอ (ประเทศไทย)
23 ก.พ. 2561 Roadshow ที่บลจ. ทิสโก้
19 ม.ค. 2561 พบปะนักลงทุน จากกองทุนต้นโพธิ์
15 ม.ค. 2561 พบปะนักลงทุน จากสถาบันหลักทรัพย์ Zcom และหลักทรัพย์ Asset Plus
11 ม.ค. 2561 คุณพิศาล รัชกิจประการ ให้สัมภาษณ์กับ Money Channel