หน้าแรก ความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมงานกับเรา ติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมด้านการศึกษา กับ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

นายเทอดเกียรติ อ๋อสกุล เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายเทคนิค ได้บรรยาย และให้ความรู้ เรื่องระบบท่อ วาลว์ และการบำรุงรักษา ของเรือบรรทุกน้ำมันในแก่นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อเร็วๆ นี้