Home News Employment Opportunities Contact Us Intranet

CSR

บริษัทร่วมเป็นส่วนนึงในการแบ่งปัน และสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการเป็น “ผู้ให้” การช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยบริษัทได้มอบเงินสนับสนุน และเข้าเยี่ยมน้องๆ เด็กกำพร้า มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จ.ชลบุรี