Home News Employment Opportunities Contact Us Intranet

CSR

บริษัทได้นำเงินร่วมสนับสนุน ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล และการอนุรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อร่วมฟื้นฟู และขยายแนวปะการังของไทย และการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พนักงานของบริษัทอีกด้วย