Home News Employment Opportunities Contact Us Intranet

CSR

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด มอบป้ายจราจรแก่สถานีตำรวจภูธรไชโย จังหวัดอ่างทอง ใช้ในกิจการจราจร เพื่อประโยชน์การใช้รถใช้ถนนร่วมกันของประชาชน เป็นการช่วยเหลือและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร บนท้องถนน ให้แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ