Home News Employment Opportunities Contact Us Intranet

AMA เข้เทรดวันแรก เปิดราคาเหนือจอง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ (คนที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายพิศาล รัชกิจประการ (คนที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA นางเกศรา มัญชุศรี(คนที่ 7 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายประพันธ์  เจริญประวัติ (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ  ไอ พร้อมด้วย นางศรัณยา กระแสเศียร (คนที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ (คนที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ” ของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) โดยมีราคาเปิดที่ 15.59 บาท หรือเพิ่มขึ้น 59.16% จากราคา IPO ที่ 9.99 บาท ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย