Home News Employment Opportunities Contact Us Intranet

AMA ร่วมลงนามกับ บริษัท Astra-KLK Pte Ltd. เซ็นสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ำมัน

นายพิศาล รัชกิจประการ (คนซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ (คนขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA ร่วมลงนามร่วมกันในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ทำธุรกิจกับ Mr. Ang Kok Min (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท Astra-KLK Pte Ltd. ในการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางทะเลไปยังประเทศฟิลิปปินส์ จีน อินเดีย และบังคลาเทศ ณ สิงคโปร์ เมื่อเร็วๆ นี้