Home News Employment Opportunities Contact Us Intranet

AMA ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ (คนกลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA พร้อมทีมงาน ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางเรือ และให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางรถ ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ จากบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯ ณ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)