Home News Employment Opportunities Contact Us Intranet

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายเกษม เวชศิลป์ ประธานกรรมการ (ที่ 5 จากซ้าย) นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA (ที่ 5 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพร่วมกันหลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม 2562