Home News Employment Opportunities Contact Us Intranet

CSR

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักเพื่อประเทศในอนาคต บริษัทจึงได้บริจาคทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านการศึกษา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เป็นจำนวนเงิน 68,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดเขาดิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู อาจารย์ และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ