หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักเพื่อประเทศในอนาคต บริษัทจึงได้บริจาคทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านการศึกษา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เป็นจำนวนเงิน 68,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดเขาดิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู อาจารย์ และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ