หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์

ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางบก

 

ดำเนินงานภายใต้ชื่อ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (AMAL) ให้บริการขนส่งสินค้าเหลว ประเภท น้ำมันเชื้อเพลิง ไบโอดีเซล และน้ำมันพืช โดยใช้รถบรรทุก (Tank Truck) ที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อการขนส่ง สินค้าเหลวในแต่ละประเภท มีขนาดความจุ 12.68 ล้านลิตร ปัจจุบันบริษัท มีหัวลากและรถกึ่งพ่วง 304 คัน

ลูกค้ารายสำคัญ

 

Gasoline

 

Biodiesel

 

Ethanol

 

ติดต่อรับบริการ

 

กรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ
ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

ชื่อ:
เบอร์โทรศัพท์:
อีเมล:
รายละเอียด: