หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ร่วมงานกับเรา

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร โปรดเลือกงานที่คุณสนใจและสมัครมาได้ที่ระบบออนไลน์ของเราที่ด้านล่าง

JOB DETAILS

ตำแหน่งนายเรือ

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ถือประกาศนียบัตร นายเรือ 3000 ตันกรอส หรือ มากกว่า
 • วุฒิการศึกษา จบ ป.6 – ปวส.
 • มี COE ADV. Oil & Chemical Tanker
 • มี COP ครบตาม STCW 2010

ตำแหน่งต้นเรือ

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ถือประกาศนียบัตร ต้นเรือ 3000 ตันกรอส หรือมากกว่า
 • มี COE ADV. Oil & Chemical Tanker
 • มี COP ครบตาม STCW 2010

ตำแหน่งต้นหน

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ถือประกาศนียบัตร นายประจำเรือ 500 ตันกรอส หรือมากกว่า
 • มี COE ADV. Oil & Chemical Tanker
 • มี COP ครบตาม STCW 2010

ตำแหน่งผู้ช่วยต้นเรือ

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ถือประกาศนียบัตร นายประจำเรือ 500 ต้นกรอส หรือมากกว่า
 • มี COE ADV. Oil & Chemical Tanker
 • มี COP ครบตาม STCW 2010

ตำแหน่งนายท้าย

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ถือประกาศนียบัตร ลูกเรือยามสะพานเดินเรือ
 • มี COP TANKER FAMILIARIZATION
 • มี COP ครบตาม STCW 2010

ตำแหน่งกุ๊ก

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • SHIP’S COOK
 • มี COP TANKER FAMILIARIZATION

ตำแหน่งต้นกล

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ถือประกาศนียบัตร ต้นกล 3000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า
 • มี COE ADV. Oil & Chemical Tanker
 • มี COP ครบตาม STCW 2010

ตำแหน่งรองต้นกล

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ถือประกาศนียบัตร รองต้นกล 3000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า
 • มี COE ADV. Oil & Chemical Tanker
 • มี COP ครบตาม STCW 2010

ตำแหน่งนายช่างกล

จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ถือประกาศนียบัตร นายประจำเรือ 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า
 • มี COE ADV. Oil & Chemical Tanker
 • มี COP ครบตาม STCW 2010

ตำแหน่งช่างน้ำมัน

จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ถือประกาศนียบัตร ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล
 • มี COP TANKER FAMILIARIZATION
 • มี COP ครบตาม STCW 2010

หมายเหตุ
- สนใจสมัครงานฝ่ายคนประจำเรือ กรุณาติดต่อฝ่ายคนประจำเรือ ได้ที่ crew@amamarine.co.th
- หากมีประสบการณ์เรือบรรทุกน้ำมันหรือสารเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สนใจสมัครงานประจำสำนักงาน กรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่ hr@amamarine.co.th