หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

โครงสร้างธุรกิจ ข้อมูลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม


บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ปี 2559

ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวโดยเรือ

ทุนจดทะเบียน258.96 ล้านบาท
จำนวนหุ้น517.92 ล้านหุ้น (พาร์ 0.5 บาท)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด* 2,340.98 ล้านบาท

↓ 99.99%

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด

ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวโดยรถบรรทุก

ทุนจดทะเบียน190 ล้านบาท
จำนวนหุ้น1.9 ล้านหุ้น

 

หมายเหตุ: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัทประเภทธุรกิจทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
จำนวนหุ้นทั้งหมดหุ้นที่บริษัทถือ
จำนวนหุ้นร้อยละ
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2001-2801
โทรสาร 0-2001-2800
ให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (น้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100) ภายในประเทศ โดยใช้รถบรรทุกน้ำมันกึ่งพ่วง (Tank Truck) 1901,900,00001,899,99799.99