หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ขออนุมัติจัดกิจกรรม CSR ในชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออก หน่วยงานศรีราชา

กำหนดการโครงการ CSR
วันที่ 23-30 กันยายน 2559
โครงการซ่อมผิวถนน ถนนทางเข้า-ออก ชุมชนบ้านบ่อทอง

วันที่ 27 กันยายน 2559 เริ่มดำเนินการซ่อมผิวถนน ตั้งแต่หมู่บ้านบ่อทอง ถึงสุเหร่า
วันที่ 28 กันยายน 2559 เริ่มดำเนินการซ่อมผิว ถนน ต่อจาก สุเหร่าถึงปากทางเข้าหมู่บ้านรวมทั้งพื้นที่ทรุดตัวในหน่วยงานศรีราชา
วันที่ 29-30 กันยายน 2559 ตรวจรับจากผู้รับเหมา และปิดโครงการ

เป็นการซ่อมแซมถนนแบบพื้นผิวแอสฟัลท์ โดยการบดอัดทับพื้นถนนเก่าตามจุดที่เสียหาย ทั้งหมด 25 จุด รวมระยะทาง 2 km.

ที่มาและหลักการ

เพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบพื้นที่ของหน่วยงานศรีราชาและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้กับชุมชนบ้านบ่อทอง โดยการซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออกหมู่บ้านและติดตั้งไฟกระพริบ สีเหลืองเตือนอันตรายบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ดังนั้นจึงได้จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เป็นจำนวนเงิน 61,500 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ รายละเอียด จำนวน ราคา(บาท) ราคารวม(บาท)
1
ยางมะตอยสำเร็จรูป 1 ถุง มีน้ำหนักสุทธิ 20 กิโลกรัม
จำนวน 250
ราคา 150 บาท / ถุง
ราคารวม 37,500 บาท
250 150/ถุง 37,500
2
ค่าดำเนินการซ่อมแซม
จำนวน 1
ราคา 10,000 บาท
ราคารวม 10,000 บาท
1 10,000 10,000
3
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
จำนวน 20
ราคา 100 บาท
ราคารวม 2,000 บาท
20 100 2,000
4
ไฟกระพริบสีเหลือง เตือนอันตราย
จำนวน 1
ราคา 12,000 บาท
ราคารวม 12,000 บาท
1 12,000 12,000
  จำนวนเงินรวม 61,500
จำนวนเงินรวม 61,500 บาท

หมายเหตุ:

  1. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเป็นการประเมินเบื้องต้น โดยหน่วยงานศรีราชา
  2. วันที่ 31/08/2559 ทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ แจ้งเข้ามาว่าจะส่งหน่วยช่างเข้ามาประเมินราคาซ่อมแซมถนน จึงยังไม่ทราบงบประมาณของทางเทศบาล ถ้าทราบราคาแล้วจะแจ้งอีกครั้ง

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบจากหน่วยงานท้องถิ่น ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  1. นายจักตุรงค์ จิตรถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
  2. นายธรรมนูญ สุวดิษย์ สมาชิกสภาเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
  3. นายมาโนชญ์ วรรคบุตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านบ่อทองผู้รับเหมาช่วงของทางเทศบาล

  1. คุณชัยชนะ สุขประเสริฐ