หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

บมจ. อาม่า มารีนมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด มหาขน (“บริษัทฯ”) มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน อีกทั้งเป็นการพัฒนาคนให้มีศักยภาพ ส่งเสริมคนเก่งและคนดีคืนสู่สังคม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการเป็นประธานการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ของพนักงาน บริษัท อาม่ามารีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ เอ็ม เอโลจิสติกส์ จำกัด ที่มีอายุระหว่าง 3-15 ปี และมีผล การเรียนดี จำนวน 12 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 120,000 บาท