หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมด้านการศึกษา กับ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

นายเทอดเกียรติ อ๋อสกุล เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายเทคนิค ได้บรรยาย และให้ความรู้ เรื่องระบบท่อ วาลว์ และการบำรุงรักษา ของเรือบรรทุกน้ำมันในแก่นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อเร็วๆ นี้