หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

AMA แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะไอพีโอ 9.99 บาท พร้อมเปิดจอง จองซื้อ วันที่ 8-9 ธ.ค. และ 13-14 ธ.ค. 59 นี้

แต่งตั้ง : นายพิศาล รัชกิจประการ (คนที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล (คนที่ 4 จากขวา) กรรมการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA ร่วมกับ นางศรัณยา กระแสเศียร (คนที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ พร้อมด้วย นายภควัฒน์ ตุลยนิติกุล (คนที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) นายเอกจักร บัวหภักดี (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) นางสุนิต วิสุทธิโกศล (คนที่ 3 จากซ้าย)

กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณชิธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ (คนที่ 2 จากขวา) หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด นางสาวสุพัตรา ภู่พัฒน์ (คนที่ 1 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รัชดา) เมื่อเร็วๆ นี้ โดยเคาะราคา ไอพีโอ ที่ 9.99 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดจองวันที่ 8-9 ธ.ค. และ 13-14 ธ.ค. 59 นี้ และมีกำหนดการที่จะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 22 ธ.ค.2559 นี้