หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

รับมอบเข็มและประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 (วตท.22)

รับมอบ : นายพิศาล รัชกิจประการ (คนขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบเข็มและประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 (วตท.22) โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (คนซ้าย) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 (วตท.22) ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน เมื่อเร็วๆนี้