หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

นายเกษม เวชศิลป์ ประธานกรรมการ (คนกลาง) นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพร่วมกันหลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) กำหนดจ่ายวันที่ 7 พฤษภาคม 2564