หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ความรับผิดชอบต่อสังคม

AMA มอบทุนสนับสนุน : นายพิศาล รัชกิจประการ (คนที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน พร้อมทีมงาน บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA มอบทุนสนับสนุนโครงการต่อเรือฝึกหัดสำหรับการฝึกอบรมถือท้ายเรือจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์ (คนที่ 5 จากขวา) คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา