หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักเพื่อประเทศในอนาคต บริษัทจึงได้บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมต้านโควิด เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านเขาดิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเป็นผู้รับมอบ