หน้าแรก ความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมงานกับเรา ติดต่อ

เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์

ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางบก


ดำเนินงานภายใต้ชื่อ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (AMAL) ให้บริการขนส่งสินค้าเหลว ประเภท น้ำมันเชื้อเพลิง ไบโอดีเซล และน้ำมันพืช โดยใช้รถบรรทุก (Tank Truck) ที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อการขนส่ง สินค้าเหลวในแต่ละประเภท มีขนาดความจุ 45,000 ลิตรต่อคัน ปัจจุบันบริษัทมีหัวลากและรถกึ่งพ่วง 95 คัน และคาดว่าปลายปี 2559 จะมีทั้งหมด 100 คัน

ลูกค้ารายสำคัญ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด