หน้าแรก ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์

ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางบก


ดำเนินงานภายใต้ชื่อ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (AMAL) ให้บริการขนส่งสินค้าเหลว ประเภท น้ำมันเชื้อเพลิง ไบโอดีเซล และน้ำมันพืช โดยใช้รถบรรทุก (Tank Truck) ที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อการขนส่ง สินค้าเหลวในแต่ละประเภท มีขนาดความจุ 7.29 ล้านลิตร ปัจจุบันบริษัท มีหัวลากและรถกึ่งพ่วง 171 คัน

ลูกค้ารายสำคัญ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด