หน้าแรก ความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมงานกับเรา ติดต่อ เข้าสู่ระบบ

เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์

ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางบก


ดำเนินงานภายใต้ชื่อ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (AMAL) ให้บริการขนส่งสินค้าเหลว ประเภท น้ำมันเชื้อเพลิง ไบโอดีเซล และน้ำมันพืช โดยใช้รถบรรทุก (Tank Truck) ที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อการขนส่ง สินค้าเหลวในแต่ละประเภท มีขนาดความจุ 45,000 ลิตรต่อคัน ปัจจุบันบริษัท มีหัวลากและรถกึ่งพ่วง 110 คัน

ลูกค้ารายสำคัญ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด