หน้าแรก ความรับผิดชอบต่อสังคม ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

โครงสร้างธุรกิจ ข้อมูลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม


บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ปี 2559

ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวโดยเรือ

ทุนจดทะเบียน215.8 ล้านบาท
จำนวนหุ้น431.6 ล้านหุ้น (พาร์ 0.5 บาท)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6,689.80 ล้านบาท

↓ 99.99%

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด

ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวโดยรถบรรทุก

ทุนจดทะเบียน190 ล้านบาท
จำนวนหุ้น1.9 ล้านหุ้น

 

หมายเหตุ: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560