หน้าแรก ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

หนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการ ด้านการขนส่งสินค้าเหลวในเอเชีย


พันธกิจ

1. การดำเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี

2. การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

3. ปฏิบัติตามข้อบังคับสากล กฎและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

4. สร้างมูลค่าให้กับบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน พนักงานทำงานอย่างมีความสุข และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง