หน้าแรก ความรับผิดชอบต่อสังคม ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวชญานิน อัศวช่วง

อีเมล์ : chayanin.a@amamarine.co.th

โทรศัพท์ : +66 2 001 2801 ต่อ 174