หน้าแรก ความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมงานกับเรา ติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ทีมบริหาร

Image description

นายพิศาล รัชกิจประการ
กรรมการผู้จัดการ

Image description

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท

Image description

จ่าเอกรักชาติ จันทร์รอด
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

Image description

นายพิเชษฐ ยอดวีเชียร
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

Image description

นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Image description

นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

Image description

นางสาวก้อยกาญจน์ สว่างวรรณ์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย

Image description

นางสาวธนิสร กร้ำมาตร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Image description

นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

Image description

นายพิศาล รัชกิจประการ
กรรมการผู้จัดการ

Image description

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Image description

นายมนตรี จิระวงศ์สันติสุข
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

Image description

นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

Image description

นางสาวก้อยกาญจน์ สว่างวรรณ์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย

Image description

นายสมโชค บุญเตี่ยว
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Image description

นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ