หน้าแรก ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ทีมบริหาร

นาย พิศาล รัชกิจประการ
นาย พิศาล รัชกิจประการ
กรรมการผู้จัดการ
นายศักดิ์ชัย  รัชกิจประการ
นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน
นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย
นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
นายสิทธิพงษ์ ชิ้นฮะง้อ
นายสิทธิพงษ์ ชิ้นฮะง้อ
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
นายเสมือนเทพ ศรีบางทอง
นายเสมือนเทพ ศรีบางทอง
ผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ
นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ
นางสาวธนิสร กร้ำมาตร
นางสาวธนิสร กร้ำมาตร
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางดวงสมร นุตประศาสน์
นางดวงสมร นุตประศาสน์
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
นายเกษมศักดิ์  เกียรติสูงส่ง
นายเปรมณัช เต่าหิม
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานคุณภาพ และความปลอดภัย ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 
นาย พิศาล รัชกิจประการ
นาย พิศาล รัชกิจประการ
กรรมการผู้จัดการ
นายศักดิ์ชัย  รัชกิจประการ
นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
นายมนตรี จิระวงศ์สันติสุข
นายมนตรี จิระวงศ์สันติสุข
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
นายเกษมศักดิ์  เกียรติสูงส่ง
นายเปรมณัช เต่าหิม
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานคุณภาพ และความปลอดภัย
นายสมโชค บุญเตี่ยว
นายสมโชค บุญเตี่ยว
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ
นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ